Βρίσκεστε εδώ: Η Εταιρία ΕΤΑΙΡΟΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜ. ΨΑΡΡΑΚΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜ. ΨΑΡΡΑΚΗΣ

Είναι ο ιδaltρυτής και διαχειριστής εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜ. ΨΑΡΡΑΚΗΣ και Συνεργάτες».

Γεννήθηκε το έτος 1975, αποφοίτησε από το Λύκειο των Αναβρύτων το έτος 1992, και σπούδασε νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το έτος 1996.

Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο αστικό δίκαιο τα έτη 1998-2000 και είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο.

Έχει διατελέσει μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε., καθώς και μέλος επιτροπής της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του Υπουργείου Αθλητισμού. Επίσης, μέλος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), νομικός σύμβουλος της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., καθώς και νομικός σύμβουλος εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Δήμων, τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών.

Συμμετέχει σε ετήσια συνέδρια Εμπορικού και Αστικού Δικαίου.
Εξειδικεύεται σε θέματα εμπορικού δικαίου (εταιρείες, τραπεζικό δίκαιο, δίκαιο επιχειρήσεων), ενώ ασχολείται, επίσης, και με υποθέσεις αστικού δικαίου, κληρονομιών και ακινήτων.

Μιλάει αγγλικά και γερμανικά.