Βρίσκεστε εδώ: Η Εταιρία ΕΤΑΙΡΟΙ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Ο ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Ένας νέος θεσμός εναλλακτικής επίλυσης διαφορών : Η Διαμεσολάβηση

«Traditional litigation is a mistake that must be corrected….” Chief Justice Warren E. Burger, U.S. Supreme Court.

Οι πολύχρονες, πολυδάπανες δικαστικές διαμάχες και η υπερφόρτωση των δικαστηρίων έχει αναπόφευκτα οδηγήσει στην αναζήτηση νέων τρόπων εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών.

Ένας τέτοιος νέος τρόπος εναλλακτικής/εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών είναι η διαμεσολάβηση (mediation), η οποία εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη με το Νόμο 3898/2010, ο οποίος ενσωμάτωσε τη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία.

Η διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μίας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως με συμφωνία να λύσουν τη διαφορά αυτή με τη βοήθεια ενός ουδέτερου τρίτου, του Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή, χωρίς να καταφύγουν στα δικαστήρια.

Λόγω του εκούσιου και ευέλικτου χαρακτήρα της η διαμεσολάβηση θεωρείται ταχύτερη μέθοδος απονομής δικαιοσύνης και, τις περισσότερες φορές, φθηνότερη από τις συνήθεις δικαστικές διαδικασίες. Είναι μία διαδικασία εμπιστευτική, χάρη στην οποία αποφεύγεται η αντιπαράθεση μεταξύ των μερών, η οποία είναι συνηθέστατη στις δικαστικές διαμάχες, και επιτρέπει στα μέρη να διατηρούν τις επαγγελματικές ή προσωπικές τους σχέσεις παρά τη διαφορά. Η διαμεσολάβηση παρέχει επίσης τη δυνατότητα στα μέρη να βρίσκουν πρωτότυπες λύσεις στη διαφορά τους, δυνατότητα που δεν παρέχουν οι δικαστικές αποφάσεις.

Ο διαπιστευμένος και ειδικά εκπαιδευμένος διαμεσολαβητής, αμερόληπτος και ανεξάρτητος, διευκολύνει την επικοινωνία και τις διαπραγματεύσεις των μερών και τα βοηθά να καταλήξουν σε συμφωνία με βάση όχι τις αρχικές θέσεις και απαιτήσεις τους, αλλά τα πραγματικά συμφέροντα και τις ανάγκες που κρύβονται πίσω από αυτές. Εστιάζει στους λόγους που οδήγησαν στην κλιμάκωση και όχι στο αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από την ίδια τη σύγκρουση.

Στη διαμεσολάβηση υπάγονται διαφορές αστικού και εμπορικού δικαίου, ενώ κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει διαμεσολαβητή από τη επίσημη λίστα Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θεσμό www.ministryofjustice.gr.

Ας μην ξεχνάμε «Peace comes not from the absence of conflict in life, but from the ability to cope with it……»