Βρίσκεστε εδώ: Η Εταιρία

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το δικηγορικό μας γραφείο ιδρύθηκε το έτος 1966 από το Δημήτριο Χρ. Ψαρράκη. Το έτος 2009 συστάθηκε από το Χρίστο Δημ. Ψαρράκη η "ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜ. ΨΑΡΡΑΚΗΣ και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία", που αποτελείται από δύο partners, τέσσερις συνεργάτες δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους και εξωτερικά συνεργαζόμενους δικηγόρους σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια.

Πέραν των δικηγόρων και της γραμματείας, διαθέτει η εταιρεία ως συμβούλους-συνεργάτες φοροτεχνικούς συμβούλους, μηχανικούς (αρχιτέκτονες, πολ. μηχανικούς, τοπογράφους), συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές.

Η "ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜ. ΨΑΡΡΑΚΗΣ και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία" προσφέρει συμβουλευτικές και δικαστηριακές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού σε όλα τα θέματα του δικαίου των επιχειρήσεων. Επίσης, εξυπηρετεί και ιδιώτες παρέχοντας υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες σε πάσης φύσεως υποθέσεις.

Η εταιρεία μας εργάζεται και παρέχει νομικές υπηρεσίες σε Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά και Ιταλικά.