Βρίσκεστε εδώ: Η Εταιρία ΕΤΑΙΡΟΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΕ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΕ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Δυνάμει του υπ' αριθμ. 76419/09-09-2013 εγγράφου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προς τους Προϊσταμένους Εισαγγελιών Πρωτοδικών της χώρας και θέμα "Αποδοχή φωτοτυπικών αντιγράφων" κρίθηκε ότι με τις σύγχρονες μεθόδους αναπαραγωγής αντιγράφων έχουν εκλείψει οι συνθήκες υπό τις οποίες διατυπώθηκε το με αριθ. πρωτ. 106193οικ/27-11-1987 έγγραφο το Υπουργείου Δικαιοσύνης και επομένως είναι δυνατή πλέον η αποδοχή προς καταχώριση και φωτοτυπικών αντιγράφων εγγράφων σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 του β.δ. 533/1963 "περί ευανάγνωστων και δια ζωηρής γραφής εγγράφων".