Βρίσκεστε εδώ: Η Εταιρία ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες δικαστηριακής και εξωδικαστικής επίλυσης ζητημάτων εργατικού δικαίου, αναλαμβάνοντας την κατάρτιση συμβάσεων εργασίας, καθώς και την υποστήριξη των πελατών μας σε εργασιακές αντιδικίες, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, εργατικά ατυχήματα, διεκδικήσεις δεδουλευμένων, αποζημιώσεων απολύσεως και επιδομάτων και εν γένει ζητήματα που άπτονται των σχέσεων εργοδοτών - εργαζομένων