Βρίσκεστε εδώ: Η Εταιρία ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η εταιρεία διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε υποθέσεις που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα του Αστικού Δικαίου, ειδικευόμενη ιδίως σε θέματα οικογενειακού, κληρονομικού, μισθωτικού, εμπράγματου και ενοχικού δικαίου, καθώς και σε υποθέσεις αποζημιώσεων από τροχαία ατυχήματα και προστασίας προσωπικών δεδομένων.