Βρίσκεστε εδώ: Η Εταιρία ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η εταιρεία παρέχει νομικές υπηρεσίες για κατάρτιση διαφόρων τύπων χρηματοδοτικών συμβάσεων, εγγυητικών συμβάσεων, συμβάσεων τραπεζικών ασφαλειών, χρηματοδοτικών μισθώσεων και γενικά συμβάσεων τραπεζικού δικαίου, έχοντας συνεργασία με τραπεζικά ιδρύματα, αλλά και δικαστηριακή εμπειρία στην αντιμετώπιση ζητημάτων τραπεζικού δικαίου.